Литна peoples.ru

Гидравлика и гидравлические машины

?сбап - Казан д??л?т технология университетында рус теленд? н?шер ителг?н укыту ?сбабыны? т?р?ем?се: «Гидравлика и гидравлические машины».
?сбап КМТТУ да икетеллек нигезенд? укучы студентлар ??м алар бел?н эшл??че укытучы - галимн?р ?чен ?зерл?нде. ?сбаптан икетеллек нигезенд? укучы студентлар, шулай ук башка технология ??м механик белгечлекл?ре студентлары ??м укытучылары файдалана ала.
Химия технологиясене? процесслары ??м аппаратлары кафедрасы карары бел?н басыла.

Author: Коллектив авторов

ISBN: 978-5-7882-1250-0

Гидравлика и гидравлические машины

Добавьте свою новость

Здесь